Dlaczego powinieneś rozważyć użycie skanera sieciowego

lis 17, 2022 Akcesoria

Podczas pracy z sieciami pojawia się wiele wyzwań. Pierwszym wyzwaniem jest uzyskanie prawidłowej topologii sieci przez cały czas. Dzieje się tak dlatego, że sieć ma wiele komponentów, które mogą mieć różne ustawienia domyślne. Drugim wyzwaniem jest wiedza o tym, gdzie w sieci znajdują się podatności i jakie zagrożenia może stwarzać atakujący, jeśli uzyska dostęp do określonych węzłów w jej obrębie. Aby sprostać tym wyzwaniom, warto rozważyć użycie skanera sieciowego.

Narzędzia te pomagają w identyfikacji, mapowaniu i analizowaniu sieci, dzięki czemu można podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizacji przed potencjalnymi zagrożeniami. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego warto rozważyć użycie skanera sieciowego i jak może on pomóc w zabezpieczeniu infrastruktury IT organizacji.

Co to jest skaner sieciowy?

Skaner sieciowy to program, który pomaga odkryć adresy IP i adresy urządzeń podłączonych do określonej sieci, w tym ich adresy MAC, systemy operacyjne i inne parametry. Skanery sieciowe mogą zbierać informacje o hostach w sieci i informować o rodzaju posiadanych przez nie połączeń, adresach IP i innych parametrach.

Skanery sieciowe https://alstor.pl/katalog-produktow/skanery-departamentowe/ są używane do odkrywania topologii sieci, skanowania sieci w poszukiwaniu luk, wykrywania złośliwej aktywności, mapowania sieci i zapewniania inwentaryzacji sieci. Niektóre skanery sieciowe działają również jako narzędzie do monitorowania sieci, alarmując administratorów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, takich jak wykrycie nietypowej aktywności sieciowej lub anomalii w infrastrukturze sieciowej. Skanery sieciowe są ważnym narzędziem do audytu sieci, oceny bezpieczeństwa, analizy ryzyka, audytu IT i inwentaryzacji sieci.

Jak skaner sieciowy wykrywa podatności?

Wykrywanie podatności odbywa się poprzez podłączenie hosta do sieci i zbieranie informacji o nim, jego IP, MAC i innych parametrach. Skanery sieciowe są zwykle skonfigurowane jako program kliencki na komputerze próbującym połączyć się z siecią.

Gdy skaner wykryje, że nie jest w stanie połączyć się z zamierzonym urządzeniem, zgłasza komunikat o błędzie. Informacja ta jest następnie analizowana przez skaner, który będzie próbował zidentyfikować rodzaj błędu. Po zidentyfikowaniu błędu skaner zgłosi tę informację do administratora. Jeśli połączenie zostanie zaakceptowane, skaner spróbuje nawiązać połączenie z urządzeniem i rozpocznie sniffing pakietów danych w celu zebrania informacji. Informacje te obejmują IP, MAC i inne parametry hosta.

Przez progamer